HR ServerInfo

ServerInfo na Travianologiji
Ovdje možete vidjeti informacije o trenutno postojećim Travian serverima na .hr domeni. Informacije o početničkoj zaštiti mogu pogriješiti 1 dan.
Kada se pojave artefakti, registracija na tom serveru će biti zatvorena.
ts1.travian.com.hr
Početak igre: 11.01.2012
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Planovi: ---
Verzija: T4
ts2.travian.com.hr
Početak igre: 26.03.2012.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Planovi: ---
Verzija: T4
ts3.travian.com.hr
Početak igre: 14.10.2011.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Planovi: ---
Verzija: T4
tc4.travian.com.hr
Početak igre: 08.02.2012.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Svjetska čuda: ---
Verzija: T3.6
tc5.travian.com.hr
Početak igre: 11.05.2011.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: 22.09.2011.
Svjetska čuda: 26.01.2012.
Verzija: T3.6
tx3.travian.com.hr
Početak igre: 25.11.2011.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: 04.01.2012
Planovi: ---
Verzija: T4

Ukoliko vidite netočnu informaciju (a da se ne tiče početničke zaštite!) ili ne možete da vidite informacije, napišite komentar ovdje.

Ova stranica se svakodnevno osvježava.