RS ServerInfo

ServerInfo na Travianologiji
Ovde možete videti informacije o trenutno postojećim Travian serverima na .rs domenu. Informacije o početničkoj zaštiti mogu da pogreše za 1 dan.
Kada se pojave artefakti, registracija na tom serveru će biti zatvorena.
ts1.travian.rs
Početak igre: 11.01.2012.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Planovi: ---
Verzija: T4
ts2.travian.rs
Početak igre: 12.03.2012.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Planovi: ---
Verzija: T4
ts3.travian.rs
Početak igre: 17.10.2011.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: 05.02.2012.
Planovi: ---
Verzija: T4
ts4.travian.rs
Početak igre: 02.03.2011
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: 30.06.2011.
Planovi: 10.10.2011.
Verzija: T4
tc5.travian.rs
Početak igre: 13.05.2011.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: 22.09.2011.
Svetska čuda: 02.02.2012.
Verzija: T3.6
tc6.travian.rs
Početak igre: 08.02.2012.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: ---
Svetska čuda: ---
Verzija: T3.6
tx3.travian.rs
Početak igre: 25.11.2011.
Dan:
Počet. zaštita:
Artefakti: 04.01.2012.
Planovi: ---
Verzija: T4
 

Ukoliko vidite netačnu informaciju (a da se ne tiče početničke zaštite!) ili ne možete da vidite informacije, napišite komentar ovde.

Ova stranica se svakodnevno osvežava.