7. svi 2011.

.rs Travian tim blog

Igrači i članovi foruma .rs domena imaju jednu prednost u odnosu na "kolege" s .ba i .hr domena. Oni imaju mogućnost da bolje upoznaju svoj tim s kojim komuniciraju svaki dan preko Travian tim bloga!

Travian tim blog danas imaju samo .rs i .com domeni! Na ovom blogu igrači mogu da saznaju ponešto o svim trenutnim i većini bivših članova Travian tima na .rs domenu kroz kratak intervju.

.rs Travian tim blog možete videti ovde: http://www.tschena.com/rs/

Nema komentara:

Objavi komentar

Prilikom pisanja komentara je poželjno da se pretstavite. Odaberite opciju Ime/URL ili neki od servisa, a ne Anonymous.

Svako vređanje, ponižavanje, neprimeren izražavanje, spam, trolling, off-topic i svaki drugi vid neželjenog ponašanja je zabranjen! Komentari ne smeju da podižu tenziju među čitaocima Travianologije.

Radi sistematičnije primene pomenutih pravila, moderatori moraju da odobre vaš komentar.